Tomoko Konparu

Tomoko Konparu

writer, composer, additional crew

Tomoko Konparu was born on Mar 13, 1956 in Japan. Tomoko Konparu's big-screen debut came with Makoto-chan directed by Tsutomu Shibayama in 1980. Tomoko Konparu is known for Hi no tori: Uchû-hen directed by Yoshiaki Kawajiri, Katsunosuke Hori stars as Saruta and Akira Kamiya as Makimura. The upcoming new movie Tomoko Konparu plays is Ijime: Ikenie no Kyoushitsu which will be released on Feb 03, 2012.

Tomoko Konparu was born on March 13, 1956 in Kanagawa, Japan. She is a writer and composer, known for Lamu (1981), Urusei Yatsura 3: Rimenbâ mai rabu (1985) and Bannô bunka nekomusume TV (1998).

  • Birthday

    Mar 13, 1956
  • Place of Birth

    Kanagawa, Japan
  • Also known

    金春智子