Rio Yamashita

Rio Yamashita

actress

Rio Yamashita was born on Oct 10, 1992 in Japan. Rio Yamashita's big-screen debut came with MW directed by Hitoshi Iwamoto in 2009. Rio Yamashita is known for Hamon directed by Jun'ichi Mori, Kazuki Kitamura stars as Yasuhiko Kuwahara and Gaku Hamada as Hiroyuki Ninomiya. The upcoming new tvshow Rio Yamashita plays is Shefu wa meitantei - Season 1 which will be released on Mar 15, 2021.

Rio Yamashita was born on October 10, 1992 in Tokushima, Japan. She is an actress, known for Zenryoku! Kurînâzu (2022), Mahô tsukai ni taisetsu na koto (2008) and Rise Up: Raizu appu (2009).

  • Birthday

    Oct 10, 1992
  • Place of Birth

    Tokushima, Japan