Ah Duo

Ah Duo

actress

Ah Duo was born on Apr 17, 1979 in China. Ah Duo's big-screen debut came with All's Well, Ends Well 2011 directed by Hing-Ka Chan in 2011.

Ah Duo was born on April 17, 1979 in Hunan, China. She is an actress, known for Jie yan bu jie jiu (2011), Xiong mao da xia (2009) and Long men biao ju (2013).

  • Birthday

    Apr 17, 1979
  • Place of Birth

    Hunan, China

Movies & TV Shows

All
Movies